Oferta

Materiały budowlane: konstrukcyjne, izolacyjne, wiążące, hutnicze …

Artykuły elektryczne: przewody i kable, ograniczniki przepięć, słupy …

Węgiel kamienny oraz pellet i brykiet: drzewny, z łuski słonecznika, słomy

DARD, Sp. z o.o. ul.Utrata 6/47 16-400 Suwałki, tel +48 87 307 02 27